لیست وبلاگهای همکاران

اگر وبلاگ شما در لیست زیر وجود ندارد، بایستی در قسمت پیوندها (لینکدونی) وبلاگ خود یک پیوند جدید با مشخصات زیر ایجاد نمایید.

عنوان پیوند دقیقا : فروش امتیاز وام بانک مهر ایران

آدرس پیوند دقیقا : https://navacpp.ir

پس از ایجاد لینک زیر در وبلاگ خود، وارد آدرس وبلاگ خود شده و روی این لینک کلیک نمایید تا وارد سایت ما شود. روی بخش ویژه همکاران کلیک نموده و وبلاگ را با کد ملی خود ثبت نمایید.

/کد ملیآدرس وبلاگ